میامی ایالتی کوچک در ایران

میامی شرقی ترین شهر استان سمنان در مسیر تهران به مشهد می باشد، این شهرستان از شمال به استان‌های گلستان و خراسان شمالی، از شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به شاهرود محدود شده و بالغ بر ۵۰…