همکاری اداره تبلیغات اسلامی و شهرداری میامی تقویت می‌شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میامی بر همکاری این اداره با دیگر ادارات شهرستان در راستای گسترش فرهنگ اسلامی تاکید کرد و گفت: در این راستا همکاری تبلیغات اسلامی و شهرداری تقویت می‌شود.

میامی ایالتی کوچک در ایران

میامی شرقی ترین شهر استان سمنان در مسیر تهران به مشهد می باشد، این شهرستان از شمال به استان‌های گلستان و خراسان شمالی، از شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به شاهرود محدود شده و بالغ بر ۵۰…