همکاری اداره تبلیغات اسلامی و شهرداری میامی تقویت می‌شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میامی بر همکاری این اداره با دیگر ادارات شهرستان در راستای گسترش فرهنگ اسلامی تاکید کرد و گفت: در این راستا همکاری تبلیغات اسلامی و شهرداری تقویت می‌شود.