روابط عمومی ها بازوان توانمند دستگاههای اجرایی هستند

دراین مراسم رضا مهدیان،مسئول نمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان میامی ضمن گرامیداشت 27اردیبهشت روز ارتباطات وروابط عمومی،روابط عمومی هار ا بازوان توانمند دستگاههای اجرایی دانستند.

27 اردیبهشت ماه روز ملی روابط عمومی گرامی باد

سالها تلاش و پیگیری دست‌اندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد. 27 اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده…