دیدار اعضای سازمان فرهنگی هنری شهرداری سمنان با شهردار میامی

جلسه ای با حضور اعضای سازمان فرهنگی هنری شهرداری سمنان آقایان(بنی اسدی مرکز تحقیقات و مطالعات شهرداری، مداح تاسیسات و خدمات شهری، کیا مشاور حقوقی و تبلیغات، برزگر معاون ورزشی و سلامت و جنانی مدیر مالی و اداری سازمان در…