آدرس

آدرس: شهرستان میامی – میدان امام رضا (ع) – نبش میدان شهرداری میامی

تلفن:۳۲۶۲۲۴۴۴-۳۲۶۲۲۷۰۰

فکس:۳۲۶۲۲۴۴۴

کد شهرستان ۰۲۳

ایمیل:mayameycity@gmail.com